Bảo mật

Chính sách bảo mật này liên quan đến việc bạn sử dụng trang web RocRach.com, chúng tôi hi vọng bạn dành thời gian để đọc cẩn thận vì nó giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng rôi làm với dữ liệu đó.

Xin lưu ý rằng, RocRach.com có thể liên kết đến trang web của bên thứ ba, bạn vui lòng chủ động làm quen với chính sách quyền riêng tư chi phối từ trang web đó để đảm bảo rằng bạn hiểu cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý trên các trang web đó. Cụ thể, RocRach.com đang được xây dựng trên nền cơ sở hạ tầng và dịch vụ của Google, vì vậy mọi điều khoản về chính sách bảo mật dữ liệu và xử lý dữ liệu sẽ được Google thực hiện theo chính sách đã công bố trên website chính thức của Google, những chính sách này có thể được thay đổi bởi Google, chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo cho bạn về bất kỳ sự thay đổi nào từ phía Google.

Tại RocRach.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của người truy cập là một vấn đề thực sự nghiêm túc. Nguyên tắc chung: Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý từ phía bạn, ngoại trừ có sự yêu cầu của luật pháp.

Chúng tôi không thu thập thông tin về người truy cập ngoài những số liệu thống kê theo dõi lưu lượng truy cập được cung cấp bởi các công cụ phân tích website phổ biến hiện có, điều này bao gồm việc xác định địa chỉ IP, loại thiết bị, loại trình duyệt, giới tính, thời gian truy cập, tần suất xem trang,… Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ thống kê thông tin người dùng trên từng IP cụ thể. Chúng tôi sẽ định kỳ thu thập những thông tin này như một công cụ để giúp chúng tôi hiểu được nhu cầu của người truy cập, qua đó chúng tôi sẽ liên tục cải thiện để mang lại chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng trang web này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại trong các trường hợp: gửi liên hệ, gửi bình luận, đăng ký bản tin, làm khảo sát. Chúng tôi sẽ có mọi biện pháp bảo mật hợp lý để giữ cho những thông tin đó được an toàn.

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Chính sách về sự riêng tư của chúng tôi có thể được thay đổi trong từng thời điểm bằng cách cập nhật trên trang web RocRach.com mà không cần phải thông báo trước tới bạn.

Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo quyền riêng tư của bạn.

Popular Posts